wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Data publikacji projektu:

1 stycznia 2018

Planowany termin realizacji:

31 grudnia 2019

Koszt całkowity:

1 342 074,00 zł

Wartość dofinansowania:

1 140 762,90 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie poprzez utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 75 dzieci w okresie 01.08.2018-31.07.2019, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 280 dzieci poprzez zrealizowanie zajęć dodatkowych i podniesienie kompetencji nauczycieli w terminie 01.10.2018-31.07.2018.

Planowane/ przewidywane wyniki projektu/ efekty:

 Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie poprzez utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 75 dzieci (40K i 35M)w okresie 01.08.2018-31.07.2019, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 280 dzieci (150M i 130K) poprzez zrealizowanie zajęć dodatkowych i podniesienie kompetencji nauczycieli w terminie 01.10.2018-31.07.2019.
 W ramach projektu sfinansowana zostanie adaptacja pomieszczeń (dostosowanych dla osób niepełnosprawnych) dla 3 nowych oddziałów przedszkolnych, które powstaną w budynku Szkoły podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich (2) oraz w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Strzelcach Krajeńskich(1). Europejski Fundusz Społeczny pokryje koszty: funkcjonowania 75 miejsc przedszkolnych w okresie od września 2018r. do lipca 2019r., zakupu niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, a także podniesienia kompetencji nauczycieli przedszkola poprzez warsztaty oraz szkolenia.

Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: muzyczno-ruchowych, audycjach muzycznych, zajęciach ruchowych, warsztatach kompetencji komunikacyjnych, zajęciach edukacji społecznej, zajęciach rozwijających kompetencje językowe, zajęciach integracji sensorycznej,  zajęciach terapeutycznych-indywidualnych, zajęciach edukacji regionalnej.

 Realizacja projektu umożliwi zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej, wpłynie na podniesienie kluczowych kompetencji dzieci, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Nastąpi rozwój indywidualnego podejścia do dziecka, zwłaszcza ze specjalnymi potrzebami.

Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Wyrównywanie Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZITRegionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Logo projektu