wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Zagospodarowanie plaży w miejscowości Długie

Data publikacji projektu:

7 lutego 2022

Planowany termin realizacji:

7 października 2022

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu części nadbrzeża Jeziora Lipie  w m. Długie w celu poprawy standardu estetycznego i funkcjonalnego terenu, uporządkowania układu komunikacji pieszej, utworzenia obszarów zieleni urządzonej, miejsc rekreacji, oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowania.

Jakie prace zostaną wykonane:

  • rozbiórka istniejącej nawierzchni,
  • budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego i zasilania,
  • budowa instalacji zewnętrznej wody i kanalizacji,
  • bieżąca konserwacja instalacji odprowadzenia wody opadowej,
  • budowa murów oporowych,
  • zagospodarowanie terenu: utwardzenia, nawierzchnie piaskowe, tereny zielone,
  • instalacja małej architektury,
  • nowe nasadzenia.