wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Kwalifikacja wojskowa

Obrazek dekoracyjny

Wkrótce rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa, która na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego zostanie przeprowadzona w dniach od 27 lutego do 11 marca 2024.

Zostanie przeprowadzona w dniach od 27 lutego do 11 marca 2024.

Dla mieszkańców Gminy Strzelce Krajeńskie badania odbywać się będą w terminie od 4 do 6 marca 2024 oraz dodatkowy dzień 11 marca dla Kobiet.

Posiedzenia Powiatowe Komisji Lekarskiej odbywać się będą w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Drezdenku (ul. Konopnickiej 4).

Do stawienia się przed komisją zostaną wezwani:

▪️mężczyźni urodzeni w 2005;

▪️mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którym nie nadano kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

▪️osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia.

Obowiązkowi kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 2000–2005 mające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach. Chodzi o kwalifikacje wymagane, by wykonywać zawody medyczne, weterynaryjne, morskie i lotnicze, psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów i tłumaczy.

Na kwalifikację powinny się stawić także osoby, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby, obowiązek ten dotyczy osób, które w bieżącym roku kończą 60 lat.

Red. Bartosz Prociuk