wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Terminy polowań zbiorczych [grudzień 2022 – styczeń 2023]

Informacja o polowaniu

Koło Łowieckie „OSTOJA” z siedzibą pod adresem ul. Strumykowa 4, 66-542 Zwierzyn będące dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 11 obejmującego swoimi granicami obręby miejscowości LICHEŃ, SIDŁÓW, GARDZKO, DŁUGIE, STRZELCE KRAJEŃSKIE

przekazuje terminy polowań zbiorczych, które odbędą się w dniach 16 listopada oraz 04 i 16 grudnia 2022 r. jak i 14 stycznia 2023 r.


Koło Łowieckie „ŚW. HUBERTA” z siedzibą pod adresem ul. Piska 34, 69-100 Słubice będące dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 6 obejmującego swoimi granicami obręby miejscowości STRZELCE KLASZTORNE, CZYŻEWO, LIPIE GÓRY, OGARDY, GILÓW, LUBICZ, TUCZNO, BOBRÓWKO, ŻABICKO

przekazuje terminy polowań zbiorczych, które odbędą się w dniach: 18 listopada i 09 grudnia 2022 r. oraz 12 stycznia 2023 r. w godzinach od 9:00 do 16:00

Informujemy, że:

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym niniejszym obwieszczeniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Informacji w tej sprawie udziela również:
Sylwia Kowalewska
e-mail: rolnictwo@strzelce.pl
tel. 95 76 36 336 wew. 336
nr pokoju: 36 (II piętro)

Red. Patryk Bagiński