wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Terminy polowań zbiorczych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Informacja o polowaniu

Koło Łowieckie „JELEŃ DREZDENKO” z siedzibą pod adresem ul. Malwowa 1, 66-530 Drezdenko będące dzierżawcą obwodu łowieckiego nr 4 obejmującego swoimi granicami obręby miejscowości Pielice i Ogardy przekazuje terminy polowań zbiorczych, które odbędą się w dniach 4 i 17 grudnia 2022 r. jak i 14 stycznia 2023 r. w godzinach od 8:00 do 15:00

Informujemy, że:

właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym niniejszym obwieszczeniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Red. Patryk Bagiński