wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Burmistrz Strzelec Krajeńskich zawiadamia o konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie w związku z przystąpieniem do procedury zmiany granic miasta Strzelce Krajeńskie poprzez wyłączenie części obrębu ewidencyjnego Licheń i jego włączenie do obrębu geodezyjnego Strzelce Krajeńskie (miasto)

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

22 grudnia 2022

Data zakończenia konsultacji:

13 stycznia 2023

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Strzelec Krajeńskich oraz mieszkańców sołectwa Strzelce Klasztorne w zakresie planowanych zmian.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie przedstawienia projektowanych zmian przez:

 • wyłożenie projektowanych zmian do publicznego wglądu w siedzibie urzędu;
 • publikacji projektowanych zmian w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Gminy;
 • publikacji niniejszego ogłoszenia w Ziemi Strzeleckiej;
 • spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 9 stycznia 2023 roku o godzinie 1600 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich;
 • składania opinii i uwag w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Karty konsultacyjne dostępne są:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelce Krajeńskie www.bip.strzelce.pl;
 • na stronie internetowej Gminy Strzelec Krajeńskie  www.strzelce.pl;
 • w Urzędzie Miejskim, w Punkcie Informacyjnym – parter, pokój nr 3  oraz III Pietro, pokój 41– w dniach i godzinach urzędowania;
 • u sołtysa Sołectwa Strzelce Klasztorne.

Karty konsultacyjne oraz uwagi i opinie dotyczące projektowanych zmian można składać do 13 stycznia 2023 r.:

 • w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, w Punkcie Informacyjnym – parter, pokój nr 3  – w dniach i godzinach urzędowania;
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie lub drogą elektroniczną na adres urzad@strzelce.pl;
 • złożyć u sołtysa Sołectwa Strzelce Klasztorne;
 • ustnie do protokołu podczas spotkania, które odbędzie się 9 stycznia 2023 roku o godzinie 1600 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.