wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

21 października 2021

Data zakończenia konsultacji:

4 listopada 2021

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie programu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: sport@strzelce.pl   profilaktyka@strzelce.pl,  biuletyn@strzelce.pl, dzialalnosc@strzelce.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
  3. osobiście poprzez złożenie pisma w Punkcie Informacji (pokój Nr 3, parter) Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.