wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Oferta Klubu Biegacza “Pento” Strzelce Krajeńskie

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

8 września 2021

Data zakończenia konsultacji:

15 września 2021

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 29021 r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego pn.: “Organizacja VI Piątki na rynku i III Małej europejskiej Piątki na Rynku”.

W dniu 8 września 2021r. roku do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich wpłynęła oferta Klubu Biegacza “Pento” Strzelce Krajeńskie z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą:  Organizacja VI Piątki na rynku i III Małej europejskiej Piątki na Rynku”. Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego \i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: media@strzelce.pl, sport@strzelce.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich,
    al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie,
  • osobiście poprzez złożenie pisma w Punkcie Informacji (pokój nr 3, parter) Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.strzelce.pl, na stronie internetowej http://www.strzelce.pl oraz na tablicy ogłoszeń.