wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

12 października 2020

Data zakończenia konsultacji:

26 października 2020

Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 12 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.