wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu„Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

12 października 2020

Data zakończenia konsultacji:

26 października 2020