wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Wyposażenie ZTL “Krajna” w elementy stroju lubuskiego – bluzki dla kobiet oraz koszule i kapoty dla mężczyzn.

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

23 września 2020

Data zakończenia konsultacji:

30 września 2020

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: “Wyposażenie ZTL “Krajna” w elementy stroju lubuskiego – bluzki dla kobiet oraz koszule i kapoty dla mężczyzn.”