wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Poznaj projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

12 kwietnia 2021

Data zakończenia konsultacji:

4 maja 2021

Dotyczy Czyżewa, Lipich Gór i rejonu ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich,
  • dla miejscowości Czyżewo,
  • dla miejscowości Lipie Góry.

Termin wyłożenia:
– od 12 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r.

Miejsce wyłożenia:
– siedziba Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie (w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 763 63 42)
–  na stronie internetowej www.bip.strzelce.pl w zakładce „Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Plany w opracowaniu”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się online w dniu 22 kwietnia 2021 r. na specjalnie stworzonej platformie komunikacyjnej.

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2021 r.

Szczegóły w załączonych obwieszczeniach oraz na stronie https://bip.strzelce.pl/339/Plany_w_opracowaniu/

Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 01.04.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie

Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 01.04.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lipie Góry w Gminie Strzelce Krajeńskie

Obwieszczenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 01.04.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich.