wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w OWP w Bobrówku gm. Strzelce Krajeńskie

Planowany termin realizacji:

31 lipca 2020

Koszt całkowity:

294 314,70 zł

Wartość dofinansowania:

250 167,49 zł

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie do lipca 2020 r. dostępu do edukacji przedszkolnej w gm. Strzelce Krajeńskie, w ramach oddziału przedszkolnego przy SP w Bobrówku. Projekt realizuje ww cel poprzez stworzenie 15 dodatkowych miejsc dla dzieci w nowym oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w Bobrówku oraz finansowanie funkcjonowania placówki przez 12 miesięcy (zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz zabawek dla dzieci, zapewnienie bieżącego funkcjonowania), a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji 3 nauczycieli oraz organizacja zajęć dodatkowych dla 31 dzieci (dla nowej grupy dzieci oraz dzieci już uczęszczających do przedszkola).

Planowane/ przewidywane wyniki projektu/ efekty:

Bieżące funkcjonowanie ośrodka wychowania przedszkolnego dla 15 osób w okresie wrzesień 2019r. do 31 lipca 2020r. w tym utrzymanie, płace nauczycieli, zapewnienie opieki logopedycznej, zakup srodków czystości itp.

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do zajęć, w tym m.in. magicznej sciany umożliwiającej interaktywną naukę i zabawę, zakup wyposażenia placu zabaw.

Sfinansowanie zajęć dodatkowych dla 31 dzieci: muzyczno-ruchowych, integracji sensorycznej, emocjonalno-społecznych: wyjazdy do filharmonii/teatru, zajęcia logopedyczne.

Udział 3 nauczycieli w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje.

Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Wyrównywanie Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Logotypy