wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury

Planowany termin realizacji:

1 czerwca 2020

Koszt całkowity:

285 710,86 zł

Wartość dofinansowania:

242 854,00 zł

Cel operacji:

Podniesienie jakości życia na obszarach rybackich i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Strzelce Krajeńskie poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury

Planowane/ przewidywane wyniki operacji/ efekty:

– liczba wybudowanych, wyremontowanych lub doposażonych obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, edukacyjne, sportowo-rekreacyjne/Liczba obiektów turystycznych dostosowanych do osób niepełnosprawnych – 1szt.

Nazwa operacji:

„Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury”. Operacja wsparta finansowo w ramach Programu “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Zakres:

W ramach operacji przewiduje się budowę parkingu: 17 stanowisk dla samochodów osobowych (w związku z tym wydzielone zostanie 1 miejsce postojowe dla niepełnosprawnych)- z kostki betonowej typu polbruk, wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w celu poprawy bezpieczeństwa, utwardzenie nawierzchni w celu umożliwienia dojazdu do budynku SOK, częściowe ogrodzenie parkingu, wykonanie wiaty (do 35m2) wraz z miejscami siedzącymi. W zakres planowanych prac budowlanych wejdą: zdjęcie warstwy humusu, korytowanie, rozbiórki istniejących chodników i krawężników, utwardzenie terenu płytą ażurową (143m2), wykonanie wykopu pod wjazd, budowa zjazdu publicznego na drogę powiatową (55m2), budowa zatok parkingowych (221m2) wraz z jezdnią manewrową (131m2), wykonanie ogrodzenia o  wys. 1,2m i dł. 91m. Operacja obejmie również koszty sporządzenia dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski, w celu sprawnej i prawidłowej realizacji inwestycji.

Logotypy