wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian
wt. 18 stycznia 2022

Otwarty konkurs ofert 2022

Napis "otwarty konkurs ofert"

Zarządzenie nr 0050.7.2022 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 18 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ℹ️ Oferty należy składać w terminie do dnia 8 lutego 2022r. do godz. 14.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich przy Al. Wolności 48, osobiście lub drogą pocztową.

Red. Patryk Bagiński