wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian
śr. 3 lutego 2021

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie nr 0050.7.2021 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 03 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Red. Patryk Bagiński