wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian
wt. 29 września 2020

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 29 września 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Red. Patryk Bagiński