wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian
pt. 17 lipca 2020

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 2020

Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Red. Patryk Bagiński