wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Burmistrz Strzelec Krajeńskich zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich

Status konsultacji:

Zakończone

Data rozpoczęcia konsultacji:

10 sierpnia 2023

Data zakończenia konsultacji:

26 września 2023

Termin wyłożenia dokumentacji:

od 18 sierpnia 2023 r. do 11 września 2023 r.

Miejsce wyłożenia:

 – siedziba Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie (w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 763 63 42)

–  na stronie internetowej www.bip.strzelce.pl w zakładce „Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Plany w opracowaniu – Strzelce Krajeńskie ul. Cmentarna – zmiana planu”. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 5 września 2023 r. o godzinie 12.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich

Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2023 r.

Szczegóły w załączonym obwieszczeniu oraz na stronie: https://bip.strzelce.pl/10009/3581/Strzelce_Krajenskie_ul__Cmentarna_-_zmiana_planu/