wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Broszury

Okładka

Badania archeologiczne w Dankowie

O badaniach archeologicznych w Dankowie w latach 2009 – 2010: o gródkach strażniczych, bramach miejskich i podwodnych eksploracjach jezior i ich wynikach.

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

Okładka

Augustianie w Strzelcach

O zakonie augustianów, zabudowie klasztornej i kaplicy oraz Janie Merkelinie – najwybitniejszym przedstawicielu konwentu żyjącym i pochowanym w Strzelcach.

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

Okładka

Maszt Flagowy

O dawnym ratuszu i maszcie flagowym z 1908 r. oraz jego dziejach, a także rekonstrukcji w 2008 r.

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

Okładka

Brama Młyńska

O Bramie Młyńskiej zwanej też Wschodnią z XIV w. jako fortyfikacji miejskiej oraz o zrekonstruowanej w 2012 r. bronie – drewnianej kracie opuszczanej, by bronić dostępu do miasta, a także o Bramie Gorzowskiej (zachodniej).

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

Okładka

Linia kolejowa ze Strzelec do Lubiany

O początkach kolei żelaznej na Ziemi Strzeleckiej w XIX w. relacji Krzyż – Kostrzyn n/Odrą oraz Strzelce – Lubiana Pyrzycka i parowozach – tendrzakach Borsig Bn 2t.

tekst: Błażej Skaziński, 2013 rok

Okładka

Pomnik marszałka Blüchera

O pomniku marszałka z 1819 r., którego los od 1945 r. do 2011 r. nie był znany oraz dziejach G.L. von Blüchera w dobie wojen napoleońskich.

tekst i redakcja: Błażej Skaziński, 2013 rok

Okładka

Jezioro Lipie

Informacja o Długiem, jeziorze Lipie i bazie wypoczynkowej oraz usługach turystycznych, a także szlakach wodnych i spływach kajakowych.

2013 rok

Okładka broszury

Jezioro Słowa

Charakterystyka jeziora Słowa z odpływem do jeziora Osiek i trasy kajakowej.

2013 rok

Okładka

Jezioro Ogardzka Odnoga

Charakterystyka jeziora Ogardzka Odnoga, historia wsi Pielice, opis miejsca biwakowania i możliwości tras spływów kajakowych.

2013 rok

Okładka

Baszta Więzienna

O średniowiecznych fortyfikacjach Strzelec, basztach łupinowych, w tym Więziennej zwanej też Czarownic lub Prochową oraz Nowej Bramie i pracach konserwatorskich tych obiektów.

tekst: Błażej Skaziński, 2014 rok