wstążka żałobna
EnglishGermanItalianPolishUkrainian

Materiały promocyjne

Okładka książki

Lubuskie Carcassonne

Bardzo bogato ilustrowane wydanie o średniowiecznych fortyfikacjach Strzelec Krajeńskich ze szczegółowym ich opisem, zawiera też kalendarium, słownik terminów architektonicznych, fotografie historyczne i współczesne oraz wykaz literatury fachowej.

autor: Błażej Skaziński, 2009 rok

Okładka książki

Strzelce (Krajeńskie) i okolice na przestrzeni wieków (do 1945 roku) – monografia

Obszerna monografia miasta do 1945 r. Ilustrują ją mapy i zdjęcia, zawiera też: kalendarium, indeks sołtysów, rajców i burmistrzów, objaśnienia terminów, dawne i dzisiejsze nazwy ulic i placów oraz wykaz firm i instytucji z lat 20-30. XX w. (autor: Grzegorz Fil).

autor: Edward Rymar, 2011 rok

Okładka książki

Strzelce Krajeńskie – Friedeberg – Historia Jednego Miasta

Wydanie – bogato ilustrowane – obejmuje czasy przed powstaniem grodu, historie miasta z cenzurą na 1945; upamiętnia też wyróżniających się mieszczan (tekst także w j. niemieckim).

tekst: Grzegorz Graliński, 2005 rok

Okładka książki

Zabytki Gminy Strzelce Krajeńskie

Praca zawiera pełną gamę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gminy Strzelce Krajeńskie oraz te obiekty, o których mówią źródła, ale czekają na odkrycie. Publikacja dla wszystkich, a szczególnie zainteresowanych dziedzictwem i skłonnych do refleksji nad przeszłością. Ta staranna i ilustrowana publikacja zapewnia satysfakcjonującą lekturę (tekst także w j. niemieckim).

tekst: Błażej Skaziński, 2010 rok

Okładka książki

Skarbnica Legend z Okolic Strzelec Legendy i Obyczaje

Legendy i obyczaje zebrane przez Paula Müllera i wydane na początku XX w. Wydawnictwo obecne jest pięknie zilustrowane przez Kamilę Pawłucką. Polecamy je dzieciom i dorosłym, bo takie dziedzictwo duchowe warto ocalić od zapomnienia.

redakcja: Marek Bidol, 2013 rok

studia i szkice historyczne

„Strzelce Krajeńskie. Studia i szkice historyczne”

Niezwykle interesujące wydawnictwo pokonferencyjne dla miłośników – regionalistów. Zawiera studia szkice o 730 – letniej historii Strzelec Krajeńskich. Praca pod egidą IH i SM Uniwersytetu Szczecińskiego i Gminy Strzelce Krajeńskie.

redakcja naukowa: Dorota Kąkol i Radosław Skrycki, 2016 rok

Okładka książki

„Każdy miał wakacje”

Żeglarskie przeżycia autora stały się kanwą napisanej w 1965 roku powieści „Każdy miał wakacje”. Nie wiemy, dlaczego wtedy Zdzisław Morawski nie skierował jej do druku. Dostępna stała się dopiero teraz, po śmierci Zdzisława i Marii Morawskich, dzięki życzliwości wnuka – Macieja Morawskiego, właściciela praw autorskich, który z kochającym dziadkiem przed laty także przyjeżdżał do wsi Długie.

tekst: Zdzisław Morawski, 2018 rok

Szlakiem jezior i rzek Gminy Strzelce Krajeńskie

“Szlakiem rzek i jezior Gminy Strzelce Krajeńskie”

Publikacja powstała w ramach projektu: „Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowania równowagi miedzy ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne. Współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis fauny i flory naszych rzek i jezior jest bardzo bogato ilustrowany.

tekst: Przemysław Czerniejewski, 2019 rok

Okładka publikacji

Szlaki turystyczne Gminy Strzelce Krajeńskie

Szczegółowy opis szlaków i atrakcji turystycznych z oznakowaniem ich trudności i długości; bogato ilustrowany; zawiera plan Strzelec Krajeńskich i terenu gminy; wyszczególnia szlaki: historyczne, rowerowe, piesze, nordic walking i wodne.

tekst: Zbigniew Rudziński, 2014 rok

Okładka informatora

Strzelce Krajeńskie Miejski szlak historyczny

Składanka z opisem: miejskich szlaków historycznych, nieistniejących zabytków i istniejących, zawiera także dane o miejscach noclegowych, bankomatach, placówkach zdrowia, Urzędzie Miasta i Punkcie Informacji Turystycznej (tekst także w j. niemieckim).

tekst: Błażej Skaziński, 2009 rok